00:00 / 00:00
Nov 17, 2023

A Netanyahu adviser refuses to admit that IDF attacks have killed children in Gaza.
  • 16 minutes